Submenu

Tergooi MC informeert patiënt over Samen Beslissen met patiëntreis en waargebeurde verhalen

Wilmke Boersma 19-12-2022
4062 keer bekeken 0 reacties

Een voorwaarde voor Samen Beslissen is onder andere het meenemen en ondersteunen van de patiënt in het proces. Zo zegt Tergooi MC. Het ziekenhuis integreert Samen Beslissen in alle stappen van de patiëntreis, om patiënten bewust en vaardig te maken.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis

Aanpak

Burgerperspectief

Ook lanceerde Tergooi MC een speciale rubriek in de nieuwsbrief en zetten ze podcasts in om het thema onder patiënten tot leven te brengen.

Samen Beslissen staat in Tergooi MC sinds 2019 op de agenda. Het past bij de strategie van het ziekenhuis, waarin het bieden van waardevolle zorg en een passende behandeling centraal staat. “Samen Beslissen is een voorwaarde om tot waardevolle zorg te komen”, zegt Leonie Kok, senior adviseur afdeling Kwaliteit en Verbetering en projectleider Samen Beslissen.

De afgelopen jaren legde de werkgroep Samen Beslissen de nadruk op bewustwording, onder andere door de inzet van sprekers. Vervolgens wordt per vakgroep gekeken wat nodig is aan training en concrete acties om Samen Beslissen door te voeren, en wordt de rol van de verpleegkundige hierin onderzocht. In dit praktijkvoorbeeld zoomen we echter in op nog een andere belangrijke speler in het Samen Beslis-proces: de patiënt. Kok: “Om samen te kunnen beslissen, moet de patiënt eerst goed snappen wat dat inhoudt en waarom het belangrijk is. Goede input van de patiënt is onmisbaar; het moet van twee kanten komen.”

Aanpak

Uit patiëntenquêtes kwam naar voren dat er grote behoefte is aan duidelijke, goede patiëntinformatie als voorwaarde voor Samen Beslissen. Met dat in het achterhoofd is Tergooi MC de hele patiëntreis kritisch gaan bekijken en aanpassen. Dat begint al bij de verwijzing door de huisarts, waar nu informatie over Samen Beslissen in wordt meegenomen. Kiki Clevett, ZorgDomein-beheerder bij Tergooi MC: “In de ZorgDomein-verwijzing naar ons ziekenhuis komt nu Samen Beslissen aan bod. In het onderdeel 'Bereid voor' staan drie goede vragen. We stimuleren mensen dus om zich goed voor te bereiden en vragen op te schrijven.”

In de afspraakbevestiging van het ziekenhuis komt Samen Beslissen nogmaals terug, met links naar meer informatie op de site van Tergooi MC. Daar lezen mensen wat Samen Beslissen is, maar ook hoe zij zich goed kunnen voorbereiden op het consult. Vervolgens zien zij in de wachtkamer informatie over Samen Beslissen terug op de informatieschermen. “Zo krijgt de patiënt nog voor het gesprek met de arts al drie keer informatie over Samen Beslissen”, aldus Kok.

In het consult zelf wordt het goede gesprek gevoerd, waarbij de patiënt op verschillende manieren informatie krijgt (onder andere door middel van patiëntinformatie op de website en gratis beschikbare keuzekaarten). Als laatste stap is er de enquête waarin we de patiënt vragen naar zijn of haar tevredenheid rondom Samen Beslissen.  

Instrumenten

In het begin van de patiëntreis verwijst Tergooi MC patiënten naar informatie over Samen Beslissen op de site. Ook wijst het ziekenhuis patiënten op de drie goede vragen, als hulpmiddel voor een goede voorbereiding. Aangevuld met tips voor een goed gesprek en een video over de drie goede vragen.

Verder brengt het ziekenhuis Samen Beslissen op een aansprekende manier onder de aandacht met de vaste rubriek ‘Samen Beslissen in de praktijk’ (zie voorbeeld). Marco Postma, senior communicatieadviseur bij Tergooi MC, vertelt: “In deze rubriek gaan een zorgverlener en patiënt met elkaar in gesprek over hoe zij in een echte zorgsituatie samen de beslissing maakten. Hoe beleefden ze dat proces en wat raden ze anderen aan? Dit verhaal delen we op onze sociale media-kanalen en de website. Daarnaast sturen we een nieuwsbrief uit naar patiënten met de ‘best-of’ artikelen, en daar krijgt deze rubriek een plaatsje in.”

In deze digitale nieuwsbrief komt ook de podcast aan bod, met een interview met een arts van Tergooi MC over een specifieke aandoening of behandeling. Hierbij ook de centrale vraag: hoe wordt samen met de patiënt beslist? “We zijn het eerste ziekenhuis met een podcast. Het is een mooi middel om veel informatie op een laagdrempelige manier over te brengen”, zegt Postma. De podcasts zijn terug te vinden op de site en hebben een koppeling met het zorgprofiel van de betreffende arts. “Veel patiënten zoeken voorafgaand aan een consult meer informatie op over de arts. Nu vinden ze daar de podcast die het belang van Samen Beslissen weer even benadrukt. Door Samen Beslissen zo op verschillende plekken aandacht te geven, willen we zorgen dat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van onze zorg.”

Resultaten

Als resultaat van de aangepaste patiëntreis merken Kok en Postma dat Samen Beslissen meer leeft. Zo krijgen ze terug van artsen dat patiënten goed voorbereid aan tafel zitten. Het helpt om een gesprek te voeren dat net een slagje dieper gaat. De rubriek ‘Samen beslissen in de praktijk’ blijkt hierin een succes. De afgelopen keer werd het verhaal via de nieuwsbrief, de site en de socials in totaal door meer dan 12.000 bezoekers bekeken. “Mensen blijven vervolgens ook minuten op de pagina hangen”, vult Postma aan. “Dat is echt een heel goed bereik.”

Stimulans

Het succes van de rubriek en de podcast heeft Tergooi MC volgens Postma te danken aan het feit dat het levensechte verhalen zijn. “Het is geen marketing, maar uit het leven gegrepen en heel menselijk. Dat werkt beter dan een campagne. Mensen zijn geïnteresseerd in andere mensen, willen graag dokters leren kennen”, aldus Postma. 

Belemmeringen

Het aanpassen van de patiëntreis vraagt tijd. Moeite en tijd is afhankelijk van in hoeverre de patiëntreis al is ingericht in ZorgDomein. “Als de inrichting van de digitale patiëntreis eenmaal klaar is, is het vrij eenvoudig aan te passen en aan te vullen”, aldus Clevett.  Wat betreft de verhalen voor de rubriek ‘Samen Beslissen in de praktijk’ is het zoeken naar een goede balans. Postma: “De menselijkheid in de verhalen is waardevol, maar soms ook heftig. Ook weer niet alles hoeft op tafel. Dat is een dun lijntje waarover we lopen.”

Tips

  • Van huisarts tot ontslag: neem de patiëntreis onder de loep en kijk waar je patiënten kunt wijzen op Samen Beslissen. De kracht zit in de herhaling.
  • Deel ‘echte’ verhalen vanuit het ziekenhuis over Samen Beslissen; laat patiënten en zorgverleners zelf aan het woord. Het zorgt dat het thema gaat leven én tegelijk haal je waardevolle tips op. 
  • Houd zorgkaart-reviews in de gaten en bekijk welke comments patiënten daar geven. Dit biedt mooie aanknopingspunten of ingangen voor interviews.

Kosten

Aan het aanpassen van de patiëntreis zijn niet veel kosten verbonden; het kost vooral tijd van de ZorgDomein-beheerder. Dat geldt ook voor de rubriek ‘Samen Beslissen in de praktijk’ en de podcast, al vinden Kok en Postma dat de tijdsinvestering reuze meevalt.

Contact

Stuur een e-mail naar Leonie Kok, senior adviseur afdeling Kwaliteit en Verbetering en projectleider Samen Beslissen.

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen