Submenu

De zorg die bij mij past: Begripvol samen beslissen in de zorg voor mensen met een verstandelijke be

Robin van Tilborg 31-08-2023
2019 keer bekeken 0 reacties

De psychosociale zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking is niet altijd goed toegankelijk. Zorggroep Meditta wil het verwijstraject voor psychosociale zorg herinrichten, met als doel minder GGZ en meer zelfzorg en hulp vanuit het sociaal domein.

Toegankelijkheid psychosociale zorg voor mensen met een LVB

De psychosociale zorg in Nederland is voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) niet altijd goed toegankelijk. Hun problemen stapelen vaak op, het zorglandschap is te ingewikkeld en de GGZ-wachtlijsten zijn lang. Huisartsen en hun praktijkondersteuners-GGZ vinden het lastig om hen passend te verwijzen. Ze herkennen een LVB niet goed, kunnen hun behandelvoorkeuren niet goed verhelderen en zetten in op GGZ-behandeling, terwijl deze doelgroep vaak meer gebaat is bij begeleiding vanuit het sociaal domein.

Herinrichten verwijstraject

Zorggroep Meditta wil het verwijstraject voor psychosociale zorg herinrichten met als doel de juiste zorg op de juiste plek, met minder GGZ en meer zelfzorg en hulp vanuit het sociaal domein. Zo kan een patiënt worden verwezen voor een herstelbevorderend gesprek met een GGZ- en een sociaal domein-expert, die samen advies geven. Deze aanpak sluit aan bij de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Het heringerichte verwijstraject is echter niet aangepast op de behoeften van mensen met LVB.

Geschikt voor mensen met een LVB

In dit project wordt het heringerichte verwijstraject geschikt gemaakt voor mensen met een LVB, samen met de doelgroep. Dit gebeurt door implementatie van de onderstaande producten.

1. De signalenkaart en het detectie-instrument ‘SCIL in de zorg’ door de praktijkondersteuner-GGZ.

2. Een instrument dat de voorkeuren van de persoon met een LVB helpt ophelderen in het herstelbevorderende gesprek voor persoonsgericht samen beslissen. Voorbeelden hiervan zijn  Yucel en B-appy.

3. Experts uit de tweedelijns-GGZ en het sociaal domein,  voeren het herstelbevorderende gesprek. Eén van de experts heeft specifieke LVB-expertise. Zij geven ook advies aan de eerste lijn.

4. Een zorgplan dat is aangepast op de persoon met een LVB, gericht op gezondheid, welzijn en eigen kracht.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Rens Bouw (rensbouw@meditta.nl) of Roger Bastiaens (rogerbastiaens@meditta.nl)

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen