filters resetten

Thema/lijn

Organisatie

Aanpak

Specialisme

Optimale gezondheidsuitkomsten in het Maasstad ziekenhuis

27-05-2021
11229 keer bekeken 0 reacties

In het Maasstad ziekenhuis werken ze met een dashboard dat reumapatiënten en hun behandelteam helpt om samen te beslissen. Dit dashboard visualiseert verschillende (medische) gegevens van de patiënt, uitkomstinformatie, vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek.

Thema/lijn

ICT en toegankelijkheid
Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis

Aanpak

Burgerperspectief
PROM/ICHOM

Specialisme

Reumatologie

Joint Decision-dashboard

Reumapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis hadden behoefte aan een instrument dat uitkomstinformatie over hun gezondheid begrijpelijk weergeeft. Daarom heeft het behandelteam samen met de patiënten het Joint Decision-dashboard ontwikkeld.

Informatie begrijpelijk weergegeven

Dit dashboard brengt verschillende (medische) gegevens van de patiënt en het behandelteam samen en maakt ze visueel. Het dashboard toont uitkomstinformatie afkomstig uit vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek. Door deze databronnen te combineren, wordt de doelmatigheid van behandelingen in één oogopslag inzichtelijk. Dit dashboard organiseert de zorg dichterbij, zodat patiënten in het ziekenhuis kunnen langskomen als dat nodig is, maar ook op afstand gemonitord kunnen worden.

In 5 deelprojecten aan de slag

Het project is opgesplitst in 5 deelprojecten. Deze projecten zijn losse onderdelen die allemaal samen hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling. Het gaat hierbij om:

 1. de ontwikkeling van een real-time samen-beslis-dashboard;
 2. centrale database in cloud-omgeving voor anonieme landelijke referentiegroep (DHD);
 3. de opzet van clouddienstenbeleid;
 4. PROMs digitalisering & website;
 5. de ontwikkeling van een web-based applicatie en voorlichtingsmaterialen ter ondersteuning van het samen beslissen en zelfregie van de patiënt.

Samen voor elkaar krijgen

Verschillende partijen hebben bijgedragen aan het succes van het Joint Decision Support-project:

 • Patiënt en behandelteam.
  Het dashboard was één van de wensen van ons reumapatiëntenpanel. Dat panel bestaat uit ruim 60 actieve leden. De patiënten zijn intensief betrokken bij de opzet, doorontwikkeling en implementatie van het dashboard. Zij maakten hun wensen kenbaar en gaven terugkoppeling over de duidelijkheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
 • Maasstad Ziekenhuis (afdelingen Business Intelligence & IT), Macaw, Microsoft en DHD.
  De bouw, verfijning en verrijking van het dashboard en het dataplatform is het resultaat van de co-creatie van deze groep IT-specialisten. De schaalbaarheid en verspreiding is geborgd met Macaw-Microsoft als leverancier van de meeste Nederlandse zorginstellingen, en met DHD als derde partij.
 • Behandeling Begrepen (BB), Voorlichting op Maat (VOM) en PeerCode.
  Samen met BB hebben we een duidelijke medische animatievideo ontwikkeld. De video geeft patiënten uitleg over de vereiste voorbereiding en de noodzakelijke basiskennis voor samen beslissen. Daarnaast is er met VOM (Erasmus MC) en PeerCode een web-based reuma-applicatie ontwikkeld. Deze applicatie geeft gepersonaliseerde patiëntinformatie, als voorbereiding op gesprekken met zorgverleners en voor de opvolging van die gesprekken. Ook geeft de applicatie praktische informatie over hoe (reuma)patiënten door zelfmanagement hun klachtenkunnen verhelpen of verlichten.
 • Santeon, ICHOM-werkgroep, en LUMC Medische Besliskunde.
  Reuma is een van de aandoeningen die onderdeel uitmaken van het Santeon Value-Based Health Care (VBHC)-programma, waarvan het Maasstad ziekenhuis de medische leiding neemt. 7 ziekenhuizen werken in dit programma samen aan landelijke verbetercycli op basis van vooraf gedefinieerde scorekaarten. Samen met de ICHOM-werkgroep voor inflammatoire aandoeningen is de landelijke implementatie van de ICHOM PRO-standaardset gerealiseerd en geborgd. De sectie Medische Besliskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was betrokken bij de evaluatiefase om de effectiviteit van het dashboard inzichtelijk te maken.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Joint Decision Support voor samen beslissen bij reuma.

Vragen?

Heb je vragen over het dashboard van het Maasstad Ziekenhuis? Deirisa Lopes Barreto is te bereiken via e-mail.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Samen Beslissen met behulp van een dashboard in het Maasstad Ziekenhuis

Samen Beslissen op de poli Reumatologie in het Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis - Waarom vragenlijsten invullen?

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen