filters resetten

Thema/lijn

Organisatie

Aanpak

Specialisme

Polikliniek Reumatologie MST benut MijnReumaCentrum voor samen beslissen

Frederique Nagtegaal ♛ 06-07-2021
1505 keer bekeken 0 reacties

Hoe breng je Samen beslissen in de praktijk? Welke stappen kun je zetten? Wat werkt, en wat werkt juist niet? Om als ziekenhuis en (zorg)professional meer van elkaar te leren is het project Samen beslissen in de praktijk gestart.

Databank praktijkvoorbeelden

Voor Samen beslissen in de praktijk brengen we meer dan 50 voorbeelden bijeen van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Hoe hebben anderen samen beslissen aangepakt? Hoe organiseren zij het en hoe zorgen zij voor een verandering in de spreekkamer? In een centrale databank met een handige zoekfunctie is er zo altijd wel een voorbeeld dat aansluit op jouw praktijk.

Wat kun je verwachten?

We organiseren online intervisiebijeenkomsten ‘Samen Beslissen in de praktijk’ om kennis met elkaar te delen. Tijdens deze bijeenkomsten staat steeds een praktijkvoorbeeld van samen beslissen centraal en is er aandacht voor geleerde lessen. In kleine groepjes gaan deelnemers aan de slag met eigen vragen en ervaringen. Nieuwsgierig geworden naar hoe zo’n bijeenkomst eruit ziet? Lees de sfeerverslagen. Aanmelden kan via de Agenda.

Met de Nieuwsbrief samen beslissen houden we je op de hoogte van wat er allemaal gebeurt op het gebied van samen beslissen. Meld je aan! Doe dit ook als je al eerder geabonneerd was op de voorloper ‘Nieuwsbrief Inspiratie voor Samen Beslissers’.

Voor oproepen en vragen aan collega’s is er ook het Leerplein Samen Beslissen.

Hoe kun je bijdragen?

Wij zijn ervan overtuigd dat je veel kunt leren van elkaars ervaringen en we zijn dan ook steeds op zoek naar nieuwe praktijkvoorbeelden. Dus ben jij bezig met de implementatie van samen beslissen? Heb je veel ervaring met een handige tool? Verzorg je trainingen voor je collega’s in het ziekenhuis of weet je veel over samen beslissen voor een speciale patiëntgroep? Neem dan contact met ons op! Lever jouw praktijkvoorbeeld bij ons aan. Je kunt ook een e-mail sturen om een afspraak te maken voor een interview.

We horen graag van je!

Het project Samen beslissen in de praktijk is onderdeel van het thema Samen beslissen van het programma Uitkomstgerichte Zorg. De NVZ verzamelt praktijkvoorbeelden en organiseert (intervisie)bijeenkomsten. Daarin werken we samen met de andere HLA-partijen. Heb je vragen, tips of wil je sparren of jouw voorbeeld geschikt is? Neem dan contact op met Firiël Suijker (projectmedewerker Leren van elkaar – Samen beslissen).

De polikliniek Reumatologie van Medisch Spectrum Twente (MST) maakt sinds 2006 gebruik van MijnReumaCentrum om samen beslissen in de spreekkamer te ondersteunen. MijnReumaCentrum is ontwikkeld als onderzoekdatabase en benchmarktool én als patiëntenportaal.

Thema/lijn

ICT en toegankelijkheid
Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis

Aanpak

PROM/ICHOM

Specialisme

Reumatologie

Reumatologische zorg is chronische zorg. Het primaire doel is de ziekteactiviteit zo laag mogelijk te houden. Een reumatische aandoening kan ook veel impact hebben op het dagelijks functioneren door pijn en stijfheid van gewrichten, en door vermoeidheid. Ook daarop is onze behandeling gericht.

Alle reumapatiënten toegang

In MST krijgen alle patiënten met reuma (reumatoïde artritis) toegang tot MijnReumaCentrum. Dat geldt ook voor patiënten met bijvoorbeeld jicht en gewrichtsontstekingen aan bekken of wervelkolom (spondylarthropathieën). In dit patiëntenportaal leggen we gegevens vast over het beloop van de ziekteactiviteit. Afgezet tegen de gebruikte medicatie en de resultaten van patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs). Een helder overzicht over ziektebeloop en behandeling helpt patiënten om mee te beslissen over behandelkeuzes.

Aanpak

Voor het consult bij de reumatoloog of verpleegkundige vullen patiënten vragenlijsten in, die worden aangeboden in het patiëntenportaal. Tijdens het gesprek op de poli worden de uitkomsten van de vragenlijsten en de ziekteactiviteitscores vergeleken met die van de vorige keer. Hiervoor wordt de ziekteactiviteit weergegeven in een grafiek. Hierbij tonen kleuren van groen (lage ziekteactiviteit) naar geel, oranje en rood (zeer actieve ziekte) hoe actief de reuma is. Dat maakt het behandeldoel en het bereiken daarvan heel inzichtelijk en ondersteunt zo samen beslissen.

Chonologisch overzicht

Omdat veel van patiënten jarenlang onder behandeling zijn, is voor hen een chronologisch overzicht van gebruikte medicatie - en het effect daarvan op hun ziekte - een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen en keuzes te maken. Reumatologen en verpleegkundigen gebruiken deze informatie in de spreekkamer. Reumatologen kijken samen met hun patiënten naar behandelmogelijkheden voor het verlagen van de ziekteactiviteit. Verpleegkundigen bespreken uitkomsten van de patiënt (PROMs). Om zo de gevolgen van ziekte en behandeling voor het dagelijks leven te verhelderen, zorgvragen te ontdekken en samen te zoeken naar oplossingen.

Resultaten

Door de inzichten die MijnReumaCentrum geeft, is de zorg aanzienlijk verbeterd. Het effect van de mate van naleven van de behandeling (remissie inductiestrategieën) wordt inzichtelijk. Het geeft de patiënt meer zicht op hoe behandeldoelen worden bereikt. De dashboardfunctie laat ook heel duidelijk het vertrekpunt zien, en het doel waar we naartoe willen.

Instrumenten

  • Het patiëntenportal MijnReumaCentrum met een dashboardfunctie. Dit geeft zorgverlener en patiënt inzicht in de ziekteactiviteit en in het effect van de behandeling. Op basis hiervan beslissen reumatoloog en patiënt samen over het vervolg van de behandeling.
  • Patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs). Patiënten vullen minimaal 1 keer per jaar vragenlijsten in over hun dagelijks functioneren, en hun kwaliteit van leven. De verpleegkundige bespreekt deze uitkomsten met de patiënt.

Stimulans

MijnReumaCentrum geeft een duidelijke grafische weergave van de ziektegeschiedenis en de behandeling. Het platform is gebruiksvriendelijk voor patiënten en zorgverleners. Voor zorgverleners is het opgenomen in de werkwijze en protocollen. Dat betekent dat we vragenlijsten kunnen laten toevoegen of verwijderen.
MijnReumaCentrum geeft inzicht in onze patiëntenpopulatie op individueel én groepsniveau. We melden alle opgetreden bijwerkingen in MijnReumaCentrum en kunnen een overzicht genereren voor besprekingen van complicaties. Ook worden bijwerkingen van medicatie doorgestuurd naar Lareb.

Belemmeringen

Een digitaal platform is lastig voor patiënten die niet goed overweg kunnen met de computer. Zij krijgen de vragenlijsten op papier aangeboden, waarna de antwoorden ingevoerd worden in MijnReumaCentrum. Sommige patiënten ervaren het als een belasting om elke 4 á 6 maanden de vragenlijsten in te vullen. Zeker wanneer de ziekte in een stabiele fase is. Toch streven we ernaar om de vragenlijsten minimaal 1 keer per jaar in te laten vullen. Voor zorgverleners is het invullen van informatie arbeidsintensief omdat er (nog) geen koppeling met het EPD mogelijk is.

Tip voor andere ziekenhuizen

Betrek de patiënt op allerlei niveaus: binnen de polikliniek reumatologie van MST trekken we samen beslissen breder dan de spreekkamer. Om de patiënt optimaal te kunnen ondersteunen bij samen beslissen, willen we ook de randvoorwaarden hiervoor optimaliseren. Daarom betrekken we patiënten op allerlei manieren: bij beleidsvorming, zorginnovatie en wetenschap, en bij de bijscholing van artsen en verpleegkundigen.

Vragen?

Heb je vragen over samen beslissen bij reumatologie van MST? Neem contact op met:

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Video PROMs e-learning

Toegevoegde bestanden

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.