Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten

Ben jij werkzaam bij een ziekenhuis, kliniek of patiëntenorganisatie? En wil jij patiënten (en naasten) versterken in Samen beslissen? We hebben een toolkit ontwikkeld voor bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten van 18 jaar en ouder en naasten. De bijeenkomsten zijn gericht op het delen van informatie en ervaringen.

Producten

Ervaringen & tips

Onlangs waren er vanuit Hoofdpijnnet 2 online bijeenkomsten over Samen Beslissen. “De toolkit was erg compleet en het kostte daarom relatief weinig tijd om het e.e.a. voor te bereiden. Eigenlijk moesten we alleen nog bedenken wat we wilden behandelen en hoe dit vervolgens aan te passen aan onze doelgroep. Heel handig! Het waren hele leuke bijeenkomsten. En ook nuttig, zo gaven mensen aan. We zijn van plan om het later nog eens aan te bieden aan onze leden.”  


Vragen?

Mail Evelien Janssen

Draaiboek Basispresentatie Presentatie ervaringen Films ervaringen Dit vind ik belangrijk Stellingspel Presentatie stellingspel Draaiboek Totaalpresentatie Stellingspel Films Presentatie stellingspel

Producten toolkit

De toolkit bestaat uit 5 producten. Naast handvatten voor het organiseren van (een onderdeel van) een bijeenkomst, krijg je tips om te specificeren naar de doelgroep van de bijeenkomst. Om patiënten goed te bereiken, raden we aan om de toolkit in te zetten bij bestaande of bredere bijeenkomsten. Zoals een informatiebijeenkomst over een aandoening. Goed om te weten: je kunt de toolkit gebruiken voor fysieke én digitale bijeenkomsten!

Product 1 – Draaiboek

Het draaiboek is voor iedereen die (een onderdeel van) een bijeenkomst met patiënten (en naasten) organiseert over samen beslissen. Het draaiboek helpt jou als begeleider in het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van de bijeenkomst. En geeft informatie over de producten die je kunt inzetten.

“Dit draaiboek is een gespreid bedje, voor ieder wat wils, de voorbeelduitnodiging scheelde mij werk”

Product 2 – Basispresentatie

De basispresentatie bevat begrijpelijke (basis)informatie voor patiënten over samen beslissen. Wat is samen beslissen? Wat zijn de rol en wensen van de patiënt? Wat kan de patiënt helpen bij samen beslissen?

“Geeft goed weer wat je mee wil geven aan patiënten over Samen Beslissen in de juiste toon”

Product 3 – Ervaringen en tips van patiënten

In films vertellen patiënten over hun ervaringen met samen beslissen. Deze films hebben als doel patiënten te inspireren en van elkaar te laten leren door ervaringen en tips uit te wisselen. Bekijk de presentatie.

“Mooie authentieke mensen met een echt verhaal, het startte het goede gesprek”

Product 4 – Dit vind ik belangrijk!

Patiënten gaan aan de slag met wat zij belangrijk vinden in hun leven. Met de 4 vragen uit de tool ‘wat er toe doet’ help je patiënten inzicht te krijgen in hun voorkeuren en omstandigheden die meespelen bij het maken van keuzes. Bekijk de presentatie.

“Simpele maar goede vragen om de diepte in te gaan en tijd te nemen om jezelf -ook als naaste- echt de vraag te stellen wat jij nu belangrijk vindt”

Product 5 – Stellingspel

Met het stellingspel en bijbehorende presentatie stimuleer je patiënten te kijken naar de eigen rol in samen beslissen. Stellingen helpen om met elkaar in gesprek te gaan over het maken van keuzes en (het voorbereiden van) het gesprek met de zorgverlener. Een voorbeeld: “Meebeslissen over mijn behandeling zou verplicht moeten zijn.” Wat vind jij hiervan? Ben je het hiermee eens of oneens?

“Stellingen laten zien dat er geen goed of fout is in samen beslissen. Het nodigt uit om met elkaar de overwegingen te bespreken.”

Totaalpresentatie

Wil je alle producten in zijn geheel presenteren? Of meerdere producten samen? Maak dan gebruik van de totaalpresentatie. Hierin zijn alle afzonderlijke producten samengevoegd.

Elk product is zo uitgewerkt dat het jou als begeleider van bijeenkomsten zo goed mogelijk ondersteunt. Denk aan verschillende werkvormen in het draaiboek, PowerPoint-presentaties en variatieopties voor fysieke- en digitale bijeenkomsten. Kortom: de toolkit geeft inspiratie en handvatten om aan de slag te gaan met patiënten (en naasten) in een bijeenkomst over samen beslissen. De quotes komen uit de organisaties die hebben meegedaan aan een pilot met de toolkit.

Cookie-instellingen