Submenu

Regio Rotterdam werkt aan PROMs voor borstkankerzorg

21-09-2021
2531 keer bekeken 0 reacties

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker. Dat is wat programma ‘Naar Regionale Oncologienetwerken’ van het Citrienfonds voor ogen heeft. Ontwikkeling en implementatie van een passend behandelplan speelt hierin een grote rol. Voor patiënten met borstkanker is nu een specifieke PROM ontwikkeld.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis
Categorale instelling
Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

PROM/ICHOM

Specialisme

Oncologie

Patient Reported Outcome Measures

9 deelnemende ziekenhuizen hebben samen Patient Reported Outcome Measures (vragenlijsten) voor patiënten met borstkanker ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit is gebeurd voor het project ‘PROMs in de spreekkamer bij borstkanker’. Zo kunnen zorgverleners en borstkankerpatiënten samen beslissen over passende zorg tijdens en in het nazorgtraject. De data wordt bovendien gebruikt om regionaal te benchmarken. Het programma Naar Regionale Oncologienetwerken stuurt sterk op een zo breed mogelijke implementatie van de resultaten en oplossingen uit dit project.

Regionaal dataplatform en de individuele patiënt

Het project ‘PROMs in de spreekkamer bij borstkanker’ richt zich op zowel een regionaal dataplatform als op de individuele patiënt. In samenwerking met DHD en IKNL is een Regionaal Platform Borstkankerzorg ontwikkeld. Deze geeft de PROM-uitkomsten van de deelnemende ziekenhuizen grafisch weer. Naast de PROMs worden de klinische variabelen, sociaaleconomische status en de normatieve scores getoond. Uiteindelijk kan dit helpen bij samen beslissen en het terugkoppelen van PROMs in de spreekkamer, om met de patiënt een individueel nazorgplan op te stellen.

Onmisbare factor

Elk ziekenhuis heeft de vrije keuze om wel of geen datacapture-tool te gebruiken. Bovendien maken de ziekenhuizen zoveel mogelijk gebruik van bestaande tools. Daarnaast is een e-learning ontwikkeld en kunnen deelnemende ziekenhuizen binnenshuis onderwijs krijgen voor ondersteuning bij de implementatie. Het is gebleken dat verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een belangrijke rol hebben. Zij zijn een onmisbare factor bij het implementatieproces en bij de terugkoppeling in de spreekkamer met de individuele patiënt.

Uitdagingen

Een van de uitdagingen in het project was het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). In de diverse ziekenhuizen wordt veel gebruikgemaakt van open tekstvelden. Dit zorgt ervoor dat weinig klinische variabelen uit het EPD gehaald kunnen worden. Om te kunnen benchmarken is deze data wel nodig. Inmiddels levert IKNL deze data aan DHD.

Passend behandelplan

‘PROMs in de spreekkamer bij borstkanker’ is een van de projecten binnen het thema ‘Passend behandelplan’ van het programma Naar Regionale Oncologienetwerken (onderdeel van het Citrienfonds). Een passend behandelplan brengt de beste oncologische behandelmogelijkheden. Met afwegingen op grond van iemands algemene gezondheidstoestand, samen met de doelen en wensen van de patiënt. Deze PROMs zijn gevalideerde meetinstrumenten om te meten hoe de patiënt zich voelt en kunnen helpen om te komen tot een passend behandelplan voor patiënten, in dit geval met borstkanker.

Deelnemende ziekenhuizen

De deelnemende ziekenhuizen aan ‘PROMs in de spreekkamer bij borstkanker’ vragen op hetzelfde moment dezelfde PROMs-set uit. Het gaat om de volgende ziekenhuizen:

  • Albert Schweitzer ziekenhuis
  • Amphia ziekenhuis
  • Borstcentrum ZuidHollandZuid
  • Ikazia ziekenhuis
  • Maasstad ziekenhuis
  • Spijkenisse Medisch Centrum
  • Van Weel-Bethesda Ziekenhuis  
  • Erasmus MC Kanker Instituut
  • Franciscus Gasthuis & Vlietland ziekenhuis  
  • Reinier de Graaf Gasthuis

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Femmy Meenhorst.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen