Crosswalks

De werkgroep Generieke Patiëntgerapporteerde Uitkomstmaten (PROMs) van het programma Uitkomstgerichte Zorg beveelt 8 Patiëntgerapporteerde Uitkomstdomeinen (PROs) aan die geschikt zijn voor alle patiënten in de medisch-specialistische zorg. Voor elk van deze PROs bestaan meerdere PROMs die vaak worden gebruikt. Uitkomsten die worden gemeten met verschillende PROMs zijn alleen meestal niet direct met elkaar te vergelijken.

 

Daarom raadt de werkgroep aan gebruik te maken van PROMs die gekoppeld zijn aan de PROMIS-meetschalen. De scores van deze PROMs kunnen namelijk wel direct worden vergeleken. Dat kan door gebruik te maken van de tabellen en bijbehorende instructies die op deze pagina bij elkaar staan. Deze tabellen zijn bedoeld om vergelijkingen op groepsniveau mogelijk te maken tussen partijen die verschillende PROMs gebruiken.

Er bestaan op dit moment nog geen generieke meetschalen voor de PROs die als aanbeveling hebben om het construct met een enkel item te meten (kwaliteit van leven, ervaren gezondheid en pijn). Voor informatie over de PROMs die voor deze constructen zijn vastgesteld, verwijzen we naar de handreiking generieke PROMs.

PRO(s) Generieke PROM(s) 
Sociaal functioneren/participatie
Fysiek functioneren
Mentaal functioneren - Angst
Mentaal functioneren - Depressie
Vermoeidheid
 

 

Cookie-instellingen